Sözlükte "kethüda" ne demek?

1. Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimsekethüda

Kethüda kelimesinin ingilizcesi

hist. chief steward, majordomo.
Köken: Farsça